RODO GajaPartner - Sklep online firmy GajaPartner

Sklep online
Sklep Parkiet Partner
Sklep Parkiet Partner
Przejdź do treści

RODO GajaPartner

Regulamin

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY do obecnych klientów firmy:
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych jest GajaPartner z siedziba w 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/1, NIP 825-188-24-73 dalej zwana Administratorem.
2) Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą,
3) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: parkiet@gajapartner.pl
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5) Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6) Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
7) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
8) Podanie danych osobowych podczas zamówienia w sklepie GajaPartner na stronie sklep.gajapartner.pl jest dobrowolne,
9) Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania,
10) Twoje dane nie będą udostępniane poza obszar EOG.
    Wróć do spisu treści